استارت در حالت آنلود (بی بار)

در حالت راه اندازی مستقیم، موتور به صورت راه اندازی می شود. در مواردی که از موتورهای با قدرت بالا استفاده می شود، افت ولتاژ اتفاق می افتد. با کاهش جریان راه اندازی می توان این مشکل را حل کرد.

کمپرسورهای D2D و D3D

حالت آنلود شرایطی است که یک خط بای پس، گاز داغ دیسچارج را به قسمت ساکشن هدایت می کند و یک شیر برقی بر روی این خط نصب می شود. زمانی که کمپرسور روشن می شود شیر برقی باز شده و مسیر بای پس در هنگام راه اندازی باز می شود. با این کار دمای موتور به میزان مهمی افزایش نخواهد یافت. بعد از تکمیل راه اندازی و بعد از راه اندازی قسمت دوم سیم پیچ با تغییر از حالت ستاره به مثلث، شیر برقی بسته شده و مسیر بای پس بسته می شود.

آنلودر (بی بار) راه انداز کمپرسور کوپلند

آنلودر (بی بار) راه انداز کمپرسور کوپلند

روش نصب

همانطوری که در تصویر می بینید، روش نصب توضیح داده شده است.

کنترل ظرفیت

تمام کمپرسورهای کوپلند مدل دیسکاس می توانند با آنلودر (بی بار کننده) کار کنند. زمانی که کمپرسور از آنلودر استفاده می کند، محدوده کارکرد کمپرسور تغییر می کند.

کمپورسورهای کوپلند D8D و D6D و D4D

کنترل ظرفیت این کمپرسورها با قطع گاز ساکشن ورودی به دو سیلندر یا بیشتر کار می کند. در این نوع آنلودر نیاز به سرسیلندر ویژه ایست که شامل شیر و بوبین است.

کارکرد طبیعی (حداکثر بار)

زمانی که شیر برقی برقرار نیست، بالای پیستون آنلودر به قسمت ساکشن ونت می شود و به فنر آنلودر اجازه می دهد که پیستون را بلند کند و به این ترتیب کمپرسور در حداکثر بار کار می کند.

کارکرد کنتر ظرفیت (کم بار)

زمانی که شیر برقی برقرار است، بالای پیستون آنلودر بوسیله فشار گاز دیسچارج نیروی رو به پائین وارد می کند و مسیر گاز ساکشن عبوری به سیلندر را قطع کرده بنابراین کمپرسور با ظرفیت کم کار می کند.

روش کار آنلودر کمپرسور کوپلند

روش کار آنلودر کمپرسور کوپلند

واشرهای سرسیلندر آنلودری کمپرسورهای نیمه بسته کوپلند 8 و 6 و 4

تمام سرسیلندرهای دارای آنلودر کوپلند دارای واشر خاص با طرحی که در شکل می بینید، هستند.

نصب آنلودر باید مطابق روش زیر باشد.

(کمپرسور D4D 50%) سمت جعبه ترمینال

کمپرسور D6D اولین پله (33%) سمت جعبه ترمینال

کمپرسور D6D دومین پله (66%) سر سیلندر بالایی

کمپرسورهای D8D اولین پله (25%) پائین سرسیلندر سمت جعبه ترمینال

کمپرسور D8D دومین پله (50%) پائین سرسیلندر سمت شیر دیسچاج

روش نصب آنلودر کمپرسور کوپلند DWM

روش نصب آنلودر کمپرسور کوپلند DWM

جدول انتخاب آنلودر کمپرسور کوپلندDWM  

جدول انتخاب آنلودر کمپرسور کوپلندDWM

 نمودار محدوده کارکرد آنلودر کمپرسور کوپلند R_134a

نمودار محدوده کارکرد آنلودر کمپرسور کوپلند R_134a

جدول انتخاب آنلودر کمپرسور کوپلند DWM با گاز R_22

جدول انتخاب آنلودر کمپرسور کوپلند DWM با گاز R_22

 نمودار کارکرد آنلودر کمپرسور کوپلند – مبرد R-22

نمودار کارکرد آنلودر کمپرسور کوپلند – مبرد R-22

جدول انتخاب آنلودر کمپرسور کوپلند – مبرد R-404A

محدوده کارکرد آنلودر کمپرسور کوپلند – مبرد R-404A

محدوده کارکرد آنلودر کمپرسور کوپلند – مبرد R_404A

محدوده کارکرد آنلودر کمپرسور کوپلند – مبرد R_404A

ولوپلیت کمپرسور دیسکاس کوپلند D4D_D6D

برای راندمان بهینه، ولوپلیت های کمپرسور دیسکاس براساس نوع کارکرد و محدوده کارکرد دارای دو طرح مختلف هستند.

انواع ولوپلیت های کمپرسورهای دیسکاس کوپلند

انواع ولوپلیت های کمپرسورهای دیسکاس کوپلند

ولو پلیت های مورد استفاده در کمپرسورهای دارای کنترل ظرفیت و استارت در حالت آنلود دارای اتصال اضافه X بوده بنابراین دارای 4 طرح مختلف هستند. کمپرسورهای دقلو نیاز به قالپاق ساکشن خاصی دارند.

هیتر کارتر کمپرسور

در تصویر زیر هیتر کارتر کمپرسور و محل نصب آن بر روی کمپرسور نشان داده شده است.

هیتر کارتر کمپرسور کوپلند و طرح دیسکاس

هیتر کارتر کمپرسور کوپلند و طرح دیسکاس

روش نصب هیتر یا گرم کن کارتر کمپرسور کوپلند

روش نصب هیتر یا گرم کن کارتر کمپرسور کوپلند

پمپ روغن کوپلند

تمام کمپرسورهای کوپلند دیسکاس دارای محل اتصال سنسور OPS1 است. این اتصال اختیاری اجازه می دهد که بتوان از پرشر روغن SENTRONIC استفاده کرد همچنین امکان نصب پرشر سوئیچ A22_156))Alco FD 113 zu  نیز وجود دارد.

پمپ روغن کمپرسور کوپلند دیسکاس و نصب پر شر روغن

پمپ روغن کمپرسور کوپلند دیسکاس و نصب پرشر روغن

آداپتور پمپ روغن

در پمپ های جدید کمپرسور کوپلند که با مبرد خنک می شوند، امکان استفاده برای سایزهای مختلف میل لنگ وجود دارد. این قطعه شبیه به رینگ را در تصویر می بینید.

واشر پمپ روغن (اویل پمپ) کمپرسورهای کوپلند و دیسکاس

واشر پمپ

واشر پمپ روغن کمپرسورهای کوپلند دیسکاس

واشر پمپ روغن

واشرهای جدیدتر پمپ روغن کمپرسورهای کوپلند، دارای تفاوت با واشرهای قدیمی تر است و نمی توان از واشرهای قدیمی در پمپ های روغن جدید استفاده کرد.

واشر پمپ روغن (اویل پمپ) کمپرسورهای کوپلند و دیسکاس

واشر پمپ روغن (اویل پمپ) کمپرسورهای کوپلند و دیکاس

پرشر سوئیچ اختلافی روغن OPS1

کاربرد

نصب پرشرهای اختلافی روغن در کمپرسورهای تبرید شامل 2 قسمت است:

یک سنسور فشار و یک سوئیچ الکترونیک. در این نوع از پرشر روغن احتمال نشت گاز (مبرد) کم است.

کنترل کننده اپتیکی OPS1

کنترل کننده اپتیکی OPS1

کنترل کننده اپتیکی OPS1

روش کارکرد

اختلاف فشار زمانی کنترل می شود که ولتاژ ورودی از طریق تیغه کمکی کنتاکتور K1 فعال شود. یک چراغ LED سیگنال میزان اختلاف فشار روغن را سریعا نشان می دهد و زمانی که میزان تنظیمی اولیه مجددا برقرار شود، LED خاموش می شود. خروجی کنتاکت زمانی بسته می ماند که فشار برابر یا بیشتر از میزان تنظیمی باشد. اگر اختلاف فشار روغن برابر یا پائین تر از میزان تنظیمی در زمان تاخیر باقی بماند، کنتاکت باز شده و به صورت مکانیکی مدار قطع می شود. با فشار دادن مجدد دکمه راه اندازی (ریست) سوئیچ دوباره فعال می شود.

پرشر روغن جدید SENTRONIC (سنترونیک)

تمام کمپرسورهای دیسکاس کوپلند دارای پمپ روغنی هستند که توانایی نصب کنترل  ایمنی فشار روغن الکترونیک SENTRONIC را دارا هستند.

نصب این نوع از پرشر اختیاری است و اجزای تشکیل دهنده آن را در شکل زیر می بینید:

 کنترل فشار روغن کمپرسور الکترونیک سنترونیک

کنترل فشار روغن کمپرسور الکترونیک سنترونیک

کارکرد

اختلاف فشار بین خروجی پمپ و کارتر کمپرسور می تواند بوسیله سنسور حس شده و به سیگنال الکترونیک تبدیل شود. در صورتی که فشار خالص (net) روغن کمپرسور در حال کار به کمتر از 0.55+-0.1bar افت  کند، کمپرسور بعد از زمان تاخیر120+-15 ثانیه خاموش می شود. بعد از بالا آمدن فشار و گذشت زمان و رسیدن فشار به (0.9+-0.1 bar cut in) مدار وصل می شود. در صورت پائین بودن فشار برای 2 دقیقه، کمپرسور خاموش می شود و زمانی که 4 دقیقه از کافی بودن فشار گذشت، تایمر دوباره راه اندازی می شود.

کنترل فشار روغن SENTRONIC

کنترل فشار روغن SENTRONIC

سوئیچ اختلاف فشاری روغن

زمانی که اختلاف فشار روغن بین خروجی پمپ روغن و کارتر کمپرسور خیلی پائین باشد پرشرسوئیچ باید تنظیم و نصب و لوله کشی شود. در صورتی که اختلاف فشار روغن به پائین تر از حداقل مقدار قابل قبول برای کمپرسور برسد، کمپرسور بعد از 120 ثانیه خاموش می شود.

توجه: تنظیم درست پرشر روغن باعث ایمنی و کارکرد با اطمینان کمپرسور می شود.

تنظیم پرشر سوئیچ روغن کمپرسور کوپلند

تنظیم پرشر سوئیچ روغن کمپرسور کوپلند

تنظیم پرشر سوئیچ روغن کمپرسور کوپلند

نقشه سیم کشی کمپرسور کوپلند

نقشه مدار قدرت کمپرسور کوپلند

نقشه مدار قدرت کمپرسور کوپلند

رله محافظ موتور INT69 و INT69TM

رله محافظ موتور کمپرسور کوپلند

رله محافظ موتور کمپرسور کوپلند

پرشر سوئیچ روغن OPS1 کمپرسور کوپلند

پرشر سوئیچ روغن OPS1 کمپرسور کوپلند

پرشر سوئیچ روغن سنترونیک

پرشر سوئیچ روغن SENTRONIC کمپرسور فن اضافه خنک کننده

4 ص 58 پرشر سوئیچ روغن SENTRONIC کمپرسور فن اضافه خنک کننده

 

فن سرسیلندر کمپرسور کوپلند

فن سرسیلندر کمپرسور کوپلند