این فیلم در مورد اجزای سیکل های تراکمی است: گیج مانیفولد، شلنگ گیج مانیفولد، شیر سرویس ساکشن و شیر سرویس دیسچارج، خلا کردن سیستم، سوپرهیت و سابکول، شیر سرویس ریسیور، پمپ دان، روش خلا کردن، شارژ گاز سیستم، انواع مختلف فیلتر درایرها، ساید گلس، اکومولاتور یا مایع شکن خط ساکشن، جداکننده روغن یا اویل سپریتور.


برای دیدن فیلم اینجاکلیککنید.