آنلودر کمپرسورهای کریر کارلایل

آنلودر قطع کن ساکشن و آنلودر بای پس کننده گاز دیسچارج کمپرسور کریر

از سال 1981 بسیاری از کمپرسورهای کریر 06E به آنلودر قطع کن ساکشن به جای بای پس کننده گاز دیسچارج مجهز شده اند. روش تشخیص این دو نوع آنلودر در کمپرسورهای کریر کارلایل ساده است که به دو روش زیر امکان پذیر است:

 1. شماره مدل کمپرسورهای دارای آنلودر بای پس گاز با کمپرسورهای آنلودر قطع کن ساکشن متفاوت است.

جدول شماره سریال کمپرسور کریر

جدول شماره سریال کمپرسور کریر

 1. سر سیلندر کمپرسورهای دارای آنلودر (بی بار کننده) با یکدیگر متفاوت است.
سرسیلندر کمپرسورهای کریر کارلایل

سرسیلندر کمپرسورهای کریر کارلایل

شماره قطعه (Part number) کمپرسورهای دارای آنلودر بای پس گاز با آنلودر قطع کن ساکشن متفاوت است.

 پارت نامبر (شماره قطعه) کمپرسور کریر کارلایل

پارت نامبر (شماره قطعه) کمپرسور کریر کارلایل

شماره قطعه واشر سرسیلندر برای هر دو نوع آنلودر، 06EA504884 است.

هر دو نوع آنلودر قطع کن ساکشن و بای پس از پکیج شیر کنترلی یکسان استفاده می کنند.

فشار شیر کنترل 06EA660100—P/N

شیر برقی کنترل 06EA660135—P/N

این شیرهای کنترل مشابه شیرهای قدیمی هستند به جز اینکه پیستون بای پس از شیر جداست و کنترل فشار به شیر فرمان می دهد.

آنلودر قطع کن ساکشن (cut off)

در هنگام خرید آنلودر، شما می توانید سر سیلندر، شیر برقی و ولوپلیت کمپرسور کریر کارلایل را به صورت یک مجموعه در خواست کنید که به دو صورت قطع کن ساکشن و بای پس کن گاز دیسچارج است.

پکیج درخواستی شما شامل:

 • سرسیلندر آنلودریت
 • واشر سرسیلندر
 • پیچ های سرسیلندر
 • بوبین شیر برقی
 آنلودر قطع کن ساکشن کمپرسور کریر کارلایل

آنلودر قطع کن ساکشن کمپرسور کریر کارلایل

کنترل ظرفیت فشاری (آنلودر دستی) 06EA66090   برای کاربردهای سردخانه پیشنهاد نمی شود.

 کنترل ظرفیت فشاری کمپرسور کریر کارلایل

کنترل ظرفیت فشاری کمپرسور کریر کارلایل

شیر کنترل ظرفیت با کنترل فشار ساکشن و بوسیله فشار دیسچارج عمل می کند. تجهیزاتی که برای نصب این کنترلر نیاز دارید به قرار زیر است:

 • سرسیلندر
 • واشر سرسیلندر مخصوص
 • شیر کنترل ظرفیت

آنلودر قطع کن ساکشن کمپرسور کریر کارلایل 06D

این نوع از آنلودر به صورت دستی و اتوماتیک موجود است. این مجموعه آنلودر شامل:

 • پیستون و رینگ
 • بدنه شیر
 • فنر
 • واشر مخصوص
 • واشر در پوش

آنلودر قطع کن ساکشن کمپرسور کریر کارلایل 06E

شیر کنترل ظرفیت این مجموعه برقی است. بوبین توسط کنترل کننده ای خارجی کنترل می شود. بوبین به همراه این پکیج تحویل داده نمی شود. مجموعه آنلودر شامل:

 • واشر ولوپلیت (سردخانه و چیلر تراکمی)
 • شیرهای ساکشن
 • پیچ در پوش و واشرها است.
آنلودر قطع کن ساکشن کمپرسور کریر کارلایل 06E

آنلودر قطع کن ساکشن کمپرسور کریر کارلایل 06E