در این فیلم روش کار آنلودرهای کمپرسورهای پیستونی شرکت کریر کارلایل را با یکدیگر مرور می کنیم. این آنلودرها به دو دسته فشاری و برقی تقسیم می شوند که در نوع فشاری نیازی به نیروی خارجی برای آنلود یا بی بار شدن کمپرسور نیست و کمپرسور با نیروی فشار تنظیمی آنلود می شود.

در نوع برقی نیز می توان با استفاده از نیروی یک سلونویید ولو که در سرسیلندر کمپرسور کریر نصب می شود، آنلود را انجام داد که با استفاده از مدار فرمان انجام می شود. دو نوع از این آنلودرها وجود دارند که آنلودرهای بای پس گاز داغ و قطع کن گاز ساکشن کمپرسور هستند که توانایی کمپرسور برای بی بار شدن را کنترل می کنند و بر اساس ست پوینت تنظیمی فرمان می گیرند و آنلود را انجام می دهند.

برای مشاوره یا شرکت در دوره های آموزشی می توانید با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.