در این فیلم به بررسی یکی از مشکلات رایج در کمپرسورهای پیستونی می‌پردازیم.

گشاد شدن یا بیضی شدن کپه‌ی شاتون‌ها یکی از علل خرابی کمپرسورهای پیستونی می‌باشد. نتایج این امر باعث خوردگی سیلندر، کپه‌های شاتون، بیش ار حد گرم شدن کمپرسور و در نهایت از کار افتادن کمپرسور می‌شود.

علل اصلی این امر را می‌توان پاره‌شدن واشر صفحه سوپاپ، رد کردن سوپاپ‌های دیسچارج در اثر خوردگی و دِفُرمگی، گازبند نبودن قسمت ساکشن و دیسچارج و راه‌یافتن گاز دیسچارج به قسمت مکش کمپرسور دانست.

در صورت پیشامد هر یک از این خرابی‌ها مبرد سوپرهیت بصورت دائم بر روی پیستون‌ها وچود خواهدداشت و باعث چسبیدن قسمت پایینی پین پیستون به شاتون شده و فقط قسمت بالایی پین روغن‌کاری می‌شود.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور بیتزرتعمیر کمپرسور کریر کارلایلتعمیر کمپرسور کوپلند