در فیلم قسمتی از پروسه از کریستال درآوردن چیلر جذبی را می بینید که بایستی حتما پس از پایان کار این پروسه را انجام دهید. contamination یا آلودگی یا اختلاط آب و لیتیوم بروماید یکی از مواردی است که باعث کاهش یا از بین رفتن راندمان چیلر جذبی می شود. که در قسمت شرح وظایف استابیلایزر و سایکل گارد به تفصیل توضیح داده شده است.

برای دیدن فیلم آلودگی مبرد در چیلر جذبی در یوتیوپ اینجا کلیک کنید.

 

چیلر جذبی

آنالیز لیتیوم برومایدتعمیر چیلر جذبی،تعمیر کمپرسور