کاویتاسیون یا حفره زایی

علل بوجود آمدن پدیده کاویتاسیون یا حفره زایی و اثرات مخرب آن بر روی پمپ ها و صرف هزینه های زیاد تعمیرات


براي مشاهده اينجا كليك كنيد.