چیلر تراکمی

لیست دستمزد کارهای تعمیراتی چیلر تراکمی:

قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند.

[table id=9 /]

جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه مشاورین شرکت تماس حاصل نمایید.