شارژ گاز سیستم های تراکمی

در این فیلم شما با روش شارژ گاز چیلر،مینی چیلر و سردخانه و به صورت کلی با شارژ گاز(مبرد) انواع سیستم های تبرید آشنا خواهید شد که به شما در استفاده درست از گیج مانیفولد کمک می کند.


برای دیدن فیلم اینجا کلیککنید.