علائم و نقشه ترمینال کنترل کننده cic کمپرسور بیتزر