سنسورهای دمایی NTC,PTC,TC,PT

در این فیلم به توضیح رفتار و روش کارکرد سنسورهای ترموکوپل، ترمیستورها و PTCها و NTC ها می پردازیم و به صورت خلاصه درمورد روش ساخت آنها صحبت می کنیم.