روش نصب آنلودر کمپرسور کریر کارلایل

میله مسدود کننده ابتدا باید برای نصب آنلودر خارج شود.

توجه: در صورتی که می خواهید آنلودر بای پس کمپرسور کریر کارلایل را با آنلودر قطع کن ساکشن عوض کنید، پیستون باید از شیر کنترل جدا شود.

آنلودر قطع کن ساکشن