تعمیر کمپرسور برودتی – نشست مس

در این فیلم در مورد یکی از مشکلات کمپرسورهای برودتی که باعث بروز مشکلاتی در کاهش لقی کمپرسور می شود، صحبت می کنیم. این مشکل بدلیل وجود اسیدی شدن سیکل و خوردگی مس بوجود می آید.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.