تعمیر چیلر کریر کارلایل carrier carlyle chiller

چیلر تراکمی با کمپرسورهای کریر کارلایل یکی از کم خرج ترین چیلرها و کمپرسورهای موجود در بازار است. درصورتی که چیلر بدرستی طراحی و ساخته نشود باعث می شود طول عمر کمپرسور به شدت پایین بیایید و در نتیجه هزینه های زیادی را باعث می شود و همچنین مصرف انرژی نیز به شدت افزایش خواهد یافت.