تعمیر چیلر جذبی ساری پویا absorption chiller

 

در این فیلم علت بوجود آمدن مشکل برای چیلر جذبی ساری پویا که دچار گرفتگی نازلها و مبدل حرارتی شده بود را مشاهده می کنید.

در بسیاری از موارد علت بوجود آمدن مشکل در چیلرهای جذبی مواردی ساده و قابل پیشگیری است. یکی از مشکلات اساسی این چیلرها عدم پرچ مناسب و شکستن خلا می باشد. چیلری را که مشاهده می کنید به علت تعمیرات، شکافته شده بود و به مدت 6 ماه چیلر به حال خود رها شده بود. نتیجه این اتفاق  خوردگی قسمتهای مختلف چیلر است. فلز بدون دفاع در برابر لیتیوم بروماید قرار گرفته است و در معرض اکسیژن خوردگی رشد کرده است.

وجود خوردگی و شروع و رشد آن در بعضی از موارد غیر قابل درمان است و در بعضی از موارد که بتوان مشکل را تا حدودی برظرف کرد، راندمان چیلر مانند قبل نخواهد بود و ظرفیت چیلر افت خواهد کرد. بعد از شستن محصولات خوردگی به دلیل متخلخل شدن سطح داخلی چیلر، دیگر لایه محافظ تشکیل نخواهد شد و خوردگی رشد خواهد کرد.

برای رفع گرفتگی نازلها و مبدل حرارتی که بعد از خارج کردن محصولات خوردگی و استارت مجدد، نیاز است فیلتر های مخصوصی نصب شود تا از ورود محصولات خوردگی به نازلها جلوگیری کند و همچنین نازها را نیز بایستی تعویض کرد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.