مدار فرمان کنترلر1 CIC کمپرسور 2 مرحله ای بیتزر سیلندر پیستونی