برج خنک کننده

تعویض پکینگ برج خنک کننده

این شرکت انواع پکینگ ها را با استانداردهای روز دنیا تولید می کند و دپارتمان خدمات این شرکت ارایه کننده خدمات تعویض پکینگ برج خنک کننده است. پکینگ های تولیدی این شرکت در طول زمان از کیفیت آن کاسته نمی شود و همچنین این شرکت برای جلوگیری از رسوب پکینگ برج خنک کننده ارائه کننده رسوبزدای گیاهی انحصاری با نام PSF است. این نوع از رسوبزدا باعث کاهش هزینه اسید شویی چیلر و افزایش راندمان برج خنک کننده و چیلر می شود و به هیچ وجه با فلز(مس وآهن) واکنش نشان نمی دهد و خوردگی ایجاد نمی کند.

هزینه تعمیر برج خنک کننده

s

جهت تعمیر برج خنک کننده بدون بازدید از برج خنک کننده به سختی می توان قیمت مشخصی را به عنوان هزینه تعمیر برج خنک کننده اعلام کرد زیرا بنا به نوع و زمان کار و مدل و تناژ دستگاه، هزینه تعمیر برج خنک کننده تغییر می کند. با این وجود به دلیل درخواست، لیست زیر برای بعضی از کارهای عمومی تهیه شده است که کلی می باشد و نمی توان از آن به عنوان ملاک 100% برای هزینه تمام شده تعمیر برج خنک کننده استفاده کرد.
لیست دستمزد کارهای تعمیراتی برج خنک کننده:
قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند.
برج خنک کننده گالوانیزه و  برج خنک کننده طرح مارلی و  برج خنک کننده طرح مکعبی و  برج خنک کننده بطری شکل