اکسپنشن ولوهای دانفوس danfoss expansion valves

در این فیلم با اکسپنشن ولو (شیرهای انبساط ترموستاتیک) دانفوس آشنا می شوید. اکسپنشن ولو های دانفوس به دو خانواده شیرهای انبساط ترموستاتیک و شیرهای انبساط الکترونیک تقسیم می شوند که بنا به نوع کاربرد بایستی این شیرها را انتخاب کرد. روش انتخاب شیرهای انبساط ترموستاتیک و الکترونیک در فیلم روش انتخاب شیرهای انبساط توضیح داده شده است. شیر انبسساط همانطوری که از نام آن پیدا است وظیفه افت فشار را در سیکل تبرید به عهده دارد و مرز قسمت فشار بالا و فشار پایین محسوب می شود که شیرهای انبساط ترموستاتیک به دو نوع اکولایزر داخلی و اکولایزر خارجی تقسیم می شوند که در فیلم اکولایزرهای شیر انبساط به صورت مفصل تشریح شده است.

 

 

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.