دسته های مرتبط

اطلاعات گردآوری شده کمپرسورهای کوپلماتیک کوپلند

 شکل 1-اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 1-اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-2 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 2- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 3- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 4- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-5 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 5- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-6 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل6- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-7 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 7- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-8اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل8- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل9 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 9- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-10اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 10- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-10اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 11- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-11 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 12- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-12 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 13- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل-12 اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند

شکل 14- اطلاعات کاربردی کمپرسورهای کوپله ماتیک کوپلند


منتشر شده در :// نویسنده:mehrspand

contact

شهرک صنعتی چهاردانگه. خیابان ۱۷. پلاک ۱۰
شماره تماس:
09123873563
021-43855203

ایمیل پشتیبانی : info@mehrespand.ir
facebook google instagram twitter aparat pinterest

about us

این شرکت با استفاده از استانداردهای معتبر جهانی تحت عنوان,ASHRAE-15مقررات و ایمنی تبرید مکانیکی ASAB9.1 و قوانین ASMEجهت مخازن تحت فشار در زمینه تاسیسات برودتی توانسته است بهترین راهکارهای تعمیر، سرویس، راهبری و تامین قطعات دستگاههای تهویه مطبوع را ارائه نماید و نیز با بهره گیری از توان علمی و تخصصی و دانش فنی روز دنیا نسبت به ارائه مشاوره و راهنمائی محققین ،دانشجویان و علاقه مندان به این رشته را فراهم نماید. علاقه مندان جهت دریافت هر گونه پاسخ در این زمینه با گروه مشاورین شرکت تماس حاصل نمایند.

mehrspand


تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ است 2008-2015