آنلودر(بی بارکننده) کمپرسور کریر

آنلودر(بی بارکننده) کمپرسور های کریر

  شماره سریال     مدل
998-0212-00 4D, 6D, 8D
998-0326-00     3D

آنلودر کمپرسور کریر (2) آنلودر کمپرسور کریر

آنلودرهای عرضه شده توسط گروه ما همگی برند اصلی می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه تماس بگیرید.